Groep
Vereniging Oudheidkamer Twente
13/04/2011
507
3 items

Tijdschrift
't Inschrien is het kwartaablad van de Oudheidkamer Twente. Vernoemd naar een klein verborgen vakje in een tuugkist (dekenkist) waarin vroeger kostbare voorwerpen werden bewaard, probeert het blad de bijzondere geschiedenis van Twente onder de aandacht te brengen van een breed publiek.

Doelstelling